Предстои ли ви осъществяване на инвестиция (придобиване на актив, изграждане или разширяване на търговска база и други), ще се нуждаете ли от предварителен професионален анализ  и оценка на инвестицията?
Запознати ли сте с легалните начини за спестяване на разходи по придобиването на имот?
Проучихте ли статута на имота, който ще придобивате, запознахте ли се с възможностите за застрояване, градоустройствените предвиждания и др.?
Нуждаете ли се от съдействие в отношенията с проектанти, надзор, строители, доставчици, ЕРП-та и др? По-добре ли ще се чувствате, ако в тези отношения са прецизирани отговорностите на всяко лице и ако плащанията са обвързани с резултатите? Искате ли да  защитите Вашите парични потоци в тези отношения?
Знаете ли как да действате, ако спрат строителството Ви?
Когато решите да придобивате скъпа машина или съоръжение, знаете ли кои лица са отговорни при недостатъци, какви са сроковете и начините за рекламации? Знаете ли какви да бъдат Вашите действия при неоснователен отказ от уреждане на рекламации, обхватът и сроковете на гаранционната отговорност и др.?
Необмислената и рискова инвестиция може да събори един бизнес. „Бос консулт” ООД разполага със специалисти със солиден опит в областта на архитектурата, строителството и междуфирмените отношения.
Вие правите инвестицията, ние Ви подпомагаме. Доверете ни се!