В зората на прехода повечето фирми стартираха дейност под формата на еднолични търговци, на събирателни дружества и др.. С времето тези форми обаче остаряват и вече не се предпочитат. Фирмената структура следва да съответства на нуждите и на етапа на развитие на Вашата компания. В България най-често са разпространени търговски дружества под формата на ООД, но малцина знаят, че съдружник с 1% дялово участие може да изключи съдружник с 99% участие.
Знаете ли отговорите на важните въпроси при търговските дружества като например:
Как се уреждат имуществените последици между съдружниците при прекратяване участието на някой/и от тях в дружеството?
По балансови или по пазарни цени се изчислява и заплаща участието на съдружника? При смърт на един от съдружниците какво става с неговия дял от дружеството?
Наследниците автоматично ли стават съдружници в дружеството или е необходимо съгласието на останалите съдружници ?
Ако вече имате няколко компании или различни линии на бизнес, вероятно се питате какво да направите, за да не се конкурират те или как всяка компания да бъде самостоятелна и независима от другата? Какво да направите, за да отделите необходимото време на всяко дружество и как да оставите бизнеса на своите наследници, когато се притеснявате от тяхната неопитност и липса на поглед върху компанията?
Намерете отговорите на всички тези въпроси и подобрете Вашия фирмен модел – насрочете среща с „Бос Консулт” ООД!