Знаете ли какви са правата ви при внезапно спиране на ел.захранването.

Как да постъпим ако в резултат на такова спиране претърпим вреди? Всяко електроразпределително дружество в страната има публикувани на сайта си общи условия, които са одобрени от ДКЕВР. В тези общи условия се съдържа разпоредба, която дава право на потребителя да претендира обезщетение. Важно за потребителя е да знае следното: В Общите условия е предвидено,…

Details

Криминализиране на укриването на осигуровки – интервю с адвокат Силвия Бостанджиева

По инициатива на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, нашият управител, адвокат Силвия Бостанджиева, говори по темата за укриване на осигуровки с  HYPERLINK „http://www.aegdr.org“ www.aegdr.org Какви са промените в Наказателния кодекс, свързани с укриването на осигуровки от страна на работодателите? Тези промени в сила ли са? -Идеята за криминализиране на укриването на осигуровки се коментираше често през…

Details