„Бос Консулт“ е партньор, на който можем да разчитаме. Това е така, защото по въпросите, за които се обръщаме към тях винаги получаваме бързи и адекватни на ситуацията отговори.

НОАК БЪЛГАРИЯ ЕООД: Милена Филева, Офис мениджър

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *