Благодарим на екипа на „Бос Консулт” ООД, София, които успяха да се справят с един сложен казус по събиране на вземания от наши чуждестранни длъжници. Въпреки схемите да прехвърлят капитали и да се укриват, длъжниците ни бяха открити и осъдени да заплатят задълженията си.

С тези акуратни действия Бос Консулт показаха, че изпълняват обещанията си и ние разбрахме, че може да ги препоръчаме на наши контрагенти, без да се притесняваме, че можем да ги подведем.

КВАЛИТЕРМ ООД: М. Борисов, Управител

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *