Какви типове одити ползвате във Вашата компания? Как независим одит в сферата на правото, счетоводството и бизнес-консултирането може да подпомогне дейността на Вашата фирма? Какви успешни опити имате досега в тази сфера? Ако Вие определяте темите на одита за Вашата компания кои биха били те? Отстранете неизправностите- поискайте консултация с Бос Консулт!

Service details

Date:март 28, 2014
Author:

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *