Препоръчвам „Бос Консулт”, защото нямаме лоша сделка с тях. Помогнали са ни за всеки въпрос, който сме поставили пред тях.
Прочети още...

БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ: Симеон Дончев, Управител

„Бос Консулт” ООД консултира НЦТР ЕАД при вземането на важни решения от правен характер във връзка с управлението на дружеството, при анализ, оценка и прилагане на нормативната уредба по устройство на територията, регионалното развитие и администратвино-териториалното деление на страната, при защита на финансовите интереси на дружеството. Квалифицираният екип на „Бос Консулт” ООД изпълнява своите ангажименти отговорно, с висок професионализъм и...
Прочети още...

НЦТР ЕАД: проф. д-р арх. Веселина Троева, Изпълнителен директор

Екипът на „Бос Консулт” действа с акуратност и спазва договорените срокове. Благодарение на тях винаги сме получавали изключително добри резултати при водене на дела.
СТОАРХ – ЕООД:
Прочети още...

СТОАРХ – ЕООД: Николай Цветков, Управител