201510.15
0
0

Международни сделки

Все повече български компании излизат на международния пазар. Има обаче специфики в международните отношения, с които българският бизнес непременно се сблъсква като например: Кой съд е компетентен да разгледа възникналите спорове с чуждестранния партньор? Кое законодателство е приложимо, какво следва ако нямате сключен договор с чуждестранния контрахент? Какво представлява Европейска заповед за плащане? Какво представлява…

201510.15
0
0

Комплексен одит

До колко е стабилна Вашата компания? Какви са рисковете за нея? Прецизен ли е документооборотът на компанията Ви и може ли да направите нещо, за да го подобрите? Какво може да направите, за да спре изтичането на средства от дружеството Ви? Има ли порочни практики във фирмената дейност и как да се заместят с правилните…

201510.15
0
0

Съдействие при осъществяване на инвестиции

Предстои ли ви осъществяване на инвестиция (придобиване на актив, изграждане или разширяване на търговска база и други), ще се нуждаете ли от предварителен професионален анализ  и оценка на инвестицията? Запознати ли сте с легалните начини за спестяване на разходи по придобиването на имот? Проучихте ли статута на имота, който ще придобивате, запознахте ли се с…