„Бос Консулт“ООД е екип от професионалисти в бизнес консултирането с доказани умения в областта на правото, счетоводството и маркетинга.Нашата мисия е да създадем конкурентна и устойчива бизнес среда на Балканите.Ние работим, за да Ви помогнем да осъзнаете потенциала на Вашата дейност и да сведем риска до минимум.Затова съвместно ще изготвим индивидуални стратегии на действие и ще съдействаме за реализирането им.Това ще Ви гарантира повишаване на:

Конкурентноспособността

Качеството на продуктите

Оптимизиране на продажбите

Оптимизиране целите

Оптимизиране събираемостта

Ще Ви помагне да изградите модерен и надежден имидж

В зависимост от спецификата на всеки проект, използваме специализираното съдействие на експерти, в това число: анотирани преподавателисъдебни изпълнителинотариуси