Счетоводство

201510.19
0
0

Предлагаме следните счетоводни услуги за Вашия бизнес:

Класическо счетоводство и счетоводни оптимизации
Счетоводен и финасов анализ на фирмената дейност и документооборот
Предоставяне на второ мнение по счетоводни и данъчни казуси
Счетоводно Ттекущо счетоводно обслужване
Представителство и съдействие пред данъчните органи власти и данъчната
администрация
Годишно приключване и представителство при извършвани данъчни ревизии

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *