Продуктология

201510.15
0
0

Нашите клиенти ползват тази услуга, защото:
Получават обективна оценка за местоположението и състоянието на техните продукти, респ. кои продукти залязват, кои са в разцвета си и кои предстои да се развият.
Съдействаме в разработването на система за въвеждане на нови продукти и за отстраняване на неефективните.
Подсигуряваме качествените продукти с юридически и бизнес методи.
Съдържание на услугата:
Предоставяне мнение за цена, опаковка, клиенти, система за пласмент, иновативност и др.
Предложения за подобрения.
Съвместно създаване и/или въвеждане на новия Ви успешен продукт.
Оптимизирайте Вашия ресурс – обадете ни се сега!

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *