Международни сделки

201510.15
0
0

Все повече български компании излизат на международния пазар. Има обаче специфики в международните отношения, с които българският бизнес непременно се сблъсква като например:
Кой съд е компетентен да разгледа възникналите спорове с чуждестранния партньор?
Кое законодателство е приложимо, какво следва ако нямате сключен договор с чуждестранния контрахент?
Какво представлява Европейска заповед за плащане?
Какво представлява признаване и изпълнение на чуждестранно съдебно решение, постановено в друга държава?
Кои са обичайните начини за гарантиране на вземанията в тези отношения?
Какво е необходимо, за да работите в чужбина с наети служители в България?
В кои случаи да търсите защита от европейските съдилища ?
Повишаването на Вашата култура в областта на международните отношения, може да Ви даде сериозно предимство. Обадете ни сега и научете повече!

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *