201510.23
0
0

Криминализиране на укриването на осигуровки – интервю с адвокат Силвия Бостанджиева

По инициатива на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, нашият управител, адвокат Силвия Бостанджиева, говори по темата за укриване на осигуровки с  HYPERLINK „http://www.aegdr.org“ www.aegdr.org Какви са промените в Наказателния кодекс, свързани с укриването на осигуровки от страна на работодателите? Тези промени в сила ли са? -Идеята за криминализиране на укриването на осигуровки се коментираше…

201510.20
0
0

Знаете ли какви са правата ви при внезапно спиране на ел.захранването.

Знаете ли какви са правата ви при внезапно спиране на ел.захранването. Как да постъпим ако в резултат на такова спиране претърпим вреди? Всяко електроразпределително дружество в страната има публикувани на сайта си общи условия, които са одобрени от ДКЕВР. В тези общи условия се съдържа разпоредба, която дава право на потребителя да претендира обезщетение. Важно…

201510.19
0
0

Счетоводство

Предлагаме следните счетоводни услуги за Вашия бизнес: Класическо счетоводство и счетоводни оптимизации Счетоводен и финасов анализ на фирмената дейност и документооборот Предоставяне на второ мнение по счетоводни и данъчни казуси Счетоводно Ттекущо счетоводно обслужване Представителство и съдействие пред данъчните органи власти и данъчната администрация Годишно приключване и представителство при извършвани данъчни ревизии

201510.19
0
0

Преизграждане на фирмени структури

В зората на прехода повечето фирми стартираха дейност под формата на еднолични търговци, на събирателни дружества и др.. С времето тези форми обаче остаряват и вече не се предпочитат. Фирмената структура следва да съответства на нуждите и на етапа на развитие на Вашата компания. В България най-често са разпространени търговски дружества под формата на ООД,…

201510.19
0
0

Оптимизиране на причния поток

Необходимо условие за осъществяване на успешен бизнес е да имате ефективна система за проучване, гарантиране и събиране на вземания. Мислите ли, че това е трудно, защото повечето от партньорите, с които искате да работите, прилагат принципа на отложеното плащане? Компаниите, които не искат да губят добрите си партньори, но едновременно с това имат нужда да…

201510.15
0
0

Дела и Второ мнение

Повече от 15 години водим успешно делата за нашите клиенти. За всеки конкретен казус предоставяме описани стратегия на действие по случая и бюджет. При нас плащанията са обвързани с резултатите. При по-сложните казуси използваме съдействието на доказани университетски преподаватели, нотариуси, съдебни изпълнители или други експерти, чиято оценка е значима за хода и изхода на делото…

201510.15
0
0

Договорни отношения

За добрата договорка често е нужно не само добър договарящ, но и опитни съветници. Нашето име олицетворява солиден практически опит. Сключените договори с нашето съдействие Ви дават предимство в отношенията с Вашите конкуренти и контрахенти. Пазарът се променя непрекъснато, затова адекватният мениджър променя ползваните договори спрямо изискванията на пазара. Българският мениджър обръща все по-голямо внимание…

201510.15
0
0

Защита на активи

Защита на Вашите активи Има ли рискове за Вашия бизнес и ако „да” какви са те? Застрашена ли е Вашата компания от трудова или друга злополука? Възможно ли е некоректен контрахент или партньор да Ви атакува? Как да защитите активите си от незаконосъобразни действия на държавни или общински органи ? Със защита на активите ние…

201510.15
0
0

Продуктология

Нашите клиенти ползват тази услуга, защото: Получават обективна оценка за местоположението и състоянието на техните продукти, респ. кои продукти залязват, кои са в разцвета си и кои предстои да се развият. Съдействаме в разработването на система за въвеждане на нови продукти и за отстраняване на неефективните. Подсигуряваме качествените продукти с юридически и бизнес методи. Съдържание…