Предлагаме следните счетоводни услуги за Вашия бизнес:

  • Класическо счетоводство и счетоводни оптимизации;
  • Счетоводен и финансов анализ на фирмената дейност и документооборот;
  • Предоставяне на второ мнение по счетоводни и данъчни казуси;
  • Счетоводно Текущо счетоводно обслужване;
  • Представителство и съдействие пред данъчните органи власти и данъчната администрация;
  • Годишно приключване и представителство при извършвани данъчни ревизии.