Нашите клиенти ползват тази услуга, защото:

  • Получават обективна оценка за местоположението и състоянието на техните продукти, респ. кои продукти залязват, кои са в разцвета си и кои предстои да се развият;
  • Съдействаме в разработването на система за въвеждане на нови продукти и за отстраняване на неефективните;
  • Подсигуряваме качествените продукти с юридически и бизнес методи.

Съдържание на услугата:

  • Предоставяне мнение за цена, опаковка, клиенти, система за пласмент, иновативност и др.;
  • Предложения за подобрения;
  • Съвместно създаване и/или въвеждане на новия Ви успешен продукт;
  • Оптимизирайте Вашия ресурс – обадете ни се сега!