Започнахме работа с Бос Консулт след като проведохме среща, на която те ни бяха поканили. Сега разчитаме на тях всеки път, когато имаме нужда от второ мнение и консултация.

КРИСТИАН - НЕЙКО ЕООД: Р. Русков, Управител

Екипът на „Бос Консулт” действа с акуратност и спазва договорените срокове. Благодарение на тях винаги сме получавали изключително добри резултати при водене на дела.

СТОАРХ – ЕООД: Николай Цветков, Управител

„Бос Консулт” ООД консултира НЦТР ЕАД при вземането на важни решения от правен характер във връзка с управлението на дружеството, при анализ, оценка и прилагане на нормативната уредба по устройство на територията, регионалното развитие и административно-териториалното деление на страната, при защита на финансовите интереси на дружеството. Квалифицираният екип на „Бос Консулт” ООД изпълнява своите ангажименти отговорно, с висок професионализъм и…

НЦТР ЕАД: проф. д-р арх. Веселина Троева, Изпълнителен директор

Препоръчвам „Бос Консулт”, защото нямаме лоша сделка с тях. Помогнали са ни за всеки въпрос, който сме поставили пред тях.

БЪЛГАРСКА ИЗОЛАЦИОННА КОМПАНИЯ: Симеон Дончев, Управител

Благодарим на екипа на „Бос Консулт” ООД, София, които успяха да се справят с един сложен казус по събиране на вземания от наши чуждестранни длъжници. Въпреки схемите да прехвърлят капитали и да се укриват, длъжниците ни бяха открити и осъдени да заплатят задълженията си. С тези акуратни действия Бос Консулт показаха, че изпълняват обещанията си и ние разбрахме, че може…

КВАЛИТЕРМ ООД: М. Борисов, Управител

За мен беше удоволствие да работя с „Бос Консулт”, защото реагираха адекватно на поставените от нас въпроси. Благодарение на това получихме крайния резултат, който търсихме.

ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД: О. Ванков, Управител

Препоръчвам „Бос Консулт”, защото винаги се намесват компетентно и в срок. В нашата работа това е от изключително значение.

ВЪЗРАЖДАНЕ КАСИС ООД: Цветан Генов, Управител

Доволни сме от работата си с „Бос Консулт”, защото те ни дават отговори на всички въпорси, които повдигаме. Отношението, което получаваме винаги е професионално и лоялно.

ПЪТИЩА АД, гр. Пазарджик: инж. Ангел Палев, Изпълнителен директор

Доволни сме от съвместната ни дейност с Бос Консулт, защото комуникираме лесно с тях. Съветите, които ни дават ни помагат да взимаме правилните решения.

СИТИ ЦЕНТЪР СЛИВЕН: Янаки Корков, Управител

За нас професионализъм, прецизност и последователност са водещи приоритети в бизнес взаимоотношенията, като отдаваме особено значение на педантичност към детайлите. Точно това откриваме в „Бос Консулт” – внимание към детайла.

АЙСБЕРГ 1992 ООД: инж. Б.Идакиев, Управител

Започнахме работа с „Бос Консулт” ООД по препоръка на наши партньори. Доволни сме от съвместната ни дейност с тях, защото предприеха навременни адекватни и ефективни мерки във връзка със събиране на дължими към нас суми.

ВГТ – БАГЕРИ-КО ООД: Васил Тодоров, Управител

Вече няколко пъти сме препоръчвали „Бос Консулт” на наши партньори. Доверяваме им се, защото си вършат добре работата и печелят делата ни. Препоръчваме екипа на „Бос Консулт” като добри професионалисти, които умело постигат очакваните от нас резултати.

РЕКО - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД: В. Дашинова, Управител

Доволни сме от работа си с „Бос Консулт”, тъй като те са компетентни, експедитивни и амбициозни.

УРБАНО ЕООД: Диана Иванова, Управител

„Бос Консулт“ е партньор, на който можем да разчитаме. Това е така, защото по въпросите, за които се обръщаме към тях винаги получаваме бързи и адекватни на ситуацията отговори.

НОАК БЪЛГАРИЯ ЕООД: Милена Филева, Офис мениджър

Като резултат от досегашните ни взаимоотношения с „Бос Консулт“ мога да кажа, че отзивите, които можем да дадем за работата им са само в положителна посока. Те са коректни и лоялни.

Лубрифилт ЕООД: Трайчо Лазаров, Управител