Необходимо условие за осъществяване на успешен бизнес е да имате ефективна система за проучване, гарантиране и събиране на вземания. Мислите ли, че това е трудно, защото повечето от партньорите, с които искате да работите, прилагат принципа на отложеното плащане?
Компаниите, които не искат да губят добрите си партньори, но едновременно с това имат нужда да разчитат на добър паричен поток за дейността си, изграждат политика по отношение събираемостта и гарантирането на вземанията си, която следват. Те съобразяват няколко основни точки: търговския капацитет на лицето и възможностите му за плащане; адекватността в гарантирането на отложените плащания; въвеждането на система за отсяване на длъжниците и преценка кога и как да се действа чрез най-ефективните способи.
Въпреки че има много варианти за гарантиране на плащанията и вече прилагате някои от тях, струва ли ви се, че можете да оптимизирате още паричния поток?
Когато избирате метод за гарантиране на вземанията Ви, най-важното е да изберете един или няколко от тях, които са най-подходящи за Вас, спрямо дейността, контрагентите и целите, които поставяте пред бизнеса си.
Ако още мислите за оптимизиране на паричния Ви поток, Вашата политика относно събираемостта и гарантирането на вземанията Ви, може да бъде оптимизирана. Спрете да губите пари, свържете се с нас!