Все повече български компании излизат на международния пазар. Има обаче специфики в международните отношения, с които българският бизнес непременно се сблъсква като например:

  • Кой съд е компетентен да разгледа възникналите спорове с чуждестранния партньор?
  • Кое законодателство е приложимо, какво следва ако нямате сключен договор с чуждестранния контрагент?
  • Какво представлява Европейска заповед за плащане?
  • Какво представлява признаване и изпълнение на чуждестранно съдебно решение, постановено в друга държава?
  • Кои са обичайните начини за гарантиране на вземанията в тези отношения?
  • Какво е необходимо, за да работите в чужбина с наети служители в България?
  • В кои случаи да търсите защита от европейските съдилища ?

Повишаването на Вашата култура в областта на международните отношения, може да Ви даде сериозно предимство. Обадете ни сега и научете повече!