„Бос Консулт“ ООД е екип от професионалисти в бизнес консултирането с доказани умения в областта на правото, счетоводството и маркетинга.Нашата мисия е да създадем конкурентна и устойчива бизнес среда на Балканите. Ние работим, за да Ви помогнем да осъзнаете потенциала на Вашата дейност и да сведем риска до минимум. Затова съвместно ще изготвим индивидуални стратегии на действие и ще съдействаме за реализирането им. Това ще Ви гарантира повишаване на:

  • Конкурентоспособността;
  • Качеството на продуктите;
  • Оптимизиране на продажбите;
  • Оптимизиране целите;
  • Оптимизиране събираемостта;
  • Ще Ви помогне да изградите модерен и надежден имидж.

 

В зависимост от спецификата на всеки проект, използваме специализираното съдействие на експерти, в това число: анотирани преподаватели, съдебни изпълнители, нотариуси