Защита на Вашите активи
Има ли рискове за Вашия бизнес и ако „да” какви са те? Застрашена ли е Вашата компания от трудова или друга злополука? Възможно ли е некоректен контрахент или партньор да Ви атакува? Как да защитите активите си от незаконосъобразни действия на държавни или общински органи ?
Със защита на активите ние ще извършим анализ на потенциалните рискове за Вашия бизнес и ще направим план за адекватни действия за предпазване на Вашите активи и Вашата дейност. Мнозина от Вас са разсъждавали върху въпроса дали да разделят активите от търговската си дейност. И вероятно са се питали как да направят това, както и кой е най-сигурният и евтин начин за това .
Понякога е необходимо отделяне на новата или рисковата дейност в отделно дружество. Друг път е за предпочитане създаване на инвестиционна компания, която да поеме и да управлява активите. Има случаи, в които проблемите са в самата компания – проблеми между партньори или с персонал. В други случаи е рискова дейността на компанията.
Ние предлагаме съвместен анализ на всички тези въпроси. Даваме насоки за предприемане на превантивни мерки. Напътстваме клиентите си към легални и ефективни подходи. Защитете своя бизнес, организирайте среща с нас!