За добрата договорка често е нужно не само добър договарящ, но и опитни съветници. Нашето име олицетворява солиден практически опит. Сключените договори с нашето съдействие Ви дават предимство в отношенията с Вашите конкуренти и контрагенти.
Пазарът се променя непрекъснато, затова адекватният мениджър променя ползваните договори спрямо изискванията на пазара. Българският мениджър обръща все по-голямо внимание на формата и съдържанието на фирмените договори. Изоставят се порочните практики за ползване на типови договори от интернет , както и несполучливите опити на фирмите сами да „подобряват” бланкетните договори.
Все още малцина управители на фирми знаят при възникване на спорове кой съд е компетентен да ги решава. Напоследък се създадоха множество арбитражни съдилища при частни сдружения. Запознати ли сте с последиците от решение на такъв съд? Знаете ли,че това решение е окончателно и не подлежи на обжалване?
Какво да направите, ако в хода на изпълнение на договора от Ваша страна контрагентът Ви се откаже от услугата/доставката? Какво следва ако контрагентът Ви откаже без основание да приеме работата/доставката и да си плати? Какви са Вашите права, ако възникнат проблеми по договорите, когато нямате вина ?
Нашата препоръка е всяка компания да използва разработени от професионалисти договори специално за нейните нужди и интереси.
Ние предлагаме външен и експертен преглед на използваните от Вашата компания договори. Посочваме евентуалните пропуски или грешки в тях и предлагаме съответните подобрения. Важно е съдържанието на договора, а не неговият обем. Необходимо е създаване на коректни и работещи договори, а не на договори, чрез които да губите Ваши потенциални клиенти или да създавате недоверие в тях.
Обмисляли ли сте създаването и използването на общи търговски условия във Вашия бизнес? Знаете ли какви са предимствата от това?
Ако Вашият бизнес има нужда от разработени или пригодени специално за него договори или общи условия, не се колебайте да се свържете с нас. Запознайте се подробно с предимствата като се свържете с „Бос консулт” ООД!