Повече от 15 години водим успешно делата за нашите клиенти. За всеки конкретен казус предоставяме описани стратегия на действие по случая и бюджет. При нас плащанията са обвързани с резултатите. При по-сложните казуси използваме съдействието на доказани университетски преподаватели, нотариуси, съдебни изпълнители или други експерти, чиято оценка е значима за хода и изхода на делото .
Предоставяме на нашите клиенти второ експертно мнение по дела и казуси. Често хората искат да знаят дали делата им се водят добре и дали може нещо по тях да се поправи. Заповядайте при нас, за да се запознаем и да разгледаме Вашия казус.
Ние сме специализирани във воденето на фирмените (търговски) дела, в обезпечението на бъдещи искове, в легалното и бързо събиране на вземания и др. Водим дела на клиенти от различни отрасли и индустрии, на ведомства, учреждения и др.
Много от Вас са се доверили на юрисконсулти или на адвокати, които Ви обслужват от известно време. Тези хора познават дейността Ви, доказали са се и именно затова разчитате на тях. Не забравяйте обаче, че тези лица не са специалисти във всяка област. Понякога индивидуалните изпълнители са много ангажирани и нямат физическата възможност да предоставят най-доброто за Вас обслужване. Преди да стартирате по-сложни дела, можете да получите второ мнение от нас. Професионално становище можем да предоставим и в процеса на водене на съответното дело илипроект.
Получете безпристрастно мнение – обадете ни се!