By Bosconsult / September 28, 2018

Знаете ли какви са правата ви при внезапно спиране на ел.захранването.

Как да постъпим ако в резултат на такова спиране претърпим вреди? Всяко електроразпределително дружество в страната има публикувани на сайта...

Read More
By Bosconsult / September 28, 2018

Криминализиране на укриването на осигуровки – интервю с адвокат Силвия Бостанджиева

По инициатива на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, нашият управител, адвокат Силвия Бостанджиева, говори по темата за укриване на...

Read More